Šie noteikumi ir sastādīti, lai palīdzētu Jums iegādāties domēnus, izmantojot www.x6.lv e-veikalu.

Papildus esošajiem noteikumiem, tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces ar www.x6.lv e-veikala starpniecību, regulē arī Latvijas Republikas spēkā esoši tiesiskie akti.

Lai iepirkšanās e-veikalā būtu vienkārša, ir nepieciešams, lai pirms pirkuma veikšanas Jūs iepazītos ar www.x6.lv e-veikala lietošanas noteikumiem.

1. VISPĀRĪGI

2. PAKALPOJUMA LIETOTĀJS

3. CENAS

4. PRECES

5. PIRKUMA VEIKŠANA

6. GARANTIJAS UN PRASĪBĀM NEATBILSTOŠU PREČU ATGRIEŠANA

7. PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDE