Blogs,  Domēnu tirgus apskats

Kompānijas InterNet un sedo.com publicējušas “Globālo domēnu pārskatu 2021”

Kompānijas InterNet un sedo.com publicējušas “Globālo domēnu pārskatu 2021”. Mūsu lasītājiem un mājaslapas viesiem iespējams iepazīties ar to šeit: https://en.domainreport.global/?utm_source=SocialMedia&utm_medium=Twittert&utm_campaign=global_domain_report_2021.

X6.LV